YAZILARI

ZİL, ŞAL VE GÜL

“Şam ’da giydikleri libası Atlas okyanusunda yıkayanların mekanı, sekiz asır süren bir medeniyet ve içinde herkesin kendisine yer bulduğu toprakların adıydı. Müslüman yönetimin açtığı şemsiyenin altında Hıristiyan’ın, Yahudi’nin, Berberi’nin, Çingene’nin, […]

YAZILARI

TANZİMAT’TAN SONRA

19. asır, yeryüzündeki Türkler için üzücü bir dönemdir. Bu asır Osmanlı Türklerinin yaşayabilmek için Avrupa Medeniyetini kabul ettikleri çağdır; Avrupa’nın emperyalist fikirli devletleri, Osmanlı İmparatorluğunu kaba kuvvetle yenemeyeceklerini anlayınca, kültür […]