YAZILARI

VESAYETİN SABİTELERİ

Yönetim organlarının etkinliklerinin denetlenmesini ifade eden vesayet kavramı, yönetim bilimlerinde sıklıkla ifade edilir. Vesayeti siyaset bilimi açısından tevil edecek olursak ‘yönetme meşruiyetine sahip olmadan, yasal ve geçerli usuller dışında iktidar […]