MEDYATİK MEDYA

İnsanlara kitlesel olarak hitap edebilmek, onları belli bir ürünün tüketimine yönlendirmek ve kendilerine sunulan belli düşünce ve görüşleri onaylamalarını sağlamak amacıyla faaliyet gösteren medya genel bir kavram olmakla beraber kitle […]

BAŞKENTLE YAŞLANIRKEN

Şehirlerde insanlar gibi, ilişkili bulundukları sistemlerin seyrine göre zaman içinde çeşitli roller üstlenirler. Ankara, tarihinin çok uzun bir kısmında yalnız yakın çevresini değil, geniş mekânları kendisinden uzak alanları etkilemiş bir […]