KONUŞALIM, ANLAŞALIM

“Sözü bilen kişinin yüzünü ağ ede bir söz

Sözü pişirip diyenin işini sağ ede bir söz”

Yunus Emre

Konuşma, insanın doğuştan sahip olduğu, zaman içinde öğrenip yaşamak suretiyle edindiği düşünce ve görüşleri ile kendi istek ve duygularını belli bir maksatla karşısındakine veya karşısındaki kişilere iletebilmesidir.

Güzel konuşma bir kimsenin başkaları karşısında, önceden planlanmış bile olsa duygu, dilek ve düşüncelerini etkili bir biçimde anlatma becerisidir. Bu yüzden güzel konuşma tıpkı okumada oluğu gibi, beyinden başlayarak vücudumuzdaki birçok organın birbiri ile uyum içinde çalışması ile oluşan bir yetenek, alışkanlık, beceri ve sanat olarak tanımlanabilir.

Güzel konuşanlara dikkat ediniz, konuşmaları sırasında uygun hareket eder, gereken tavrı alır ve gösterirler. Öyle insanlar vardır ki; onlar konuştukları zaman soluduğumuz havanın bile onların sayesinde olduğunu zannedersiniz. Yani; konuşmaları öylesine etkilidir ki, bulundukları her ortamda, kısa bir sürede insanları etraflarında halka yapmayı başarırlar ve çevreleri üzerinde kıskanılacak bir etkileri vardır.

İyi ve güzel konuşabilmek için yeterli bir kültür birikimine sahip olmak şartı olduğunu iyi bilmeli, düşünce ve sanatın hemen her dalından, mümkün olabildiği ölçüde haberli yetişmeli, bunun için kendimizi eğitmeliyiz. Burada güzel ve etkili konuşma konusunda yayınlanan birçok kitabın olduğunu hatırlamanızı isterken öte yandan ülkemizde son yıllarda etkili ve güzel konuşmasıyla topluma örnek olmuş insanlarımızın artışına da dikkat çekmek gerekiyor. Sokrates “konuş, kim olduğunu söyleyeyim” derken konuşmanın kişiliğimizle ve kültürümüzle ilgilisini ifade etmektedir.

Konuya bir başka açıdan bakacak olursak, bilindiği gibi iş görüşmelerinde işveren personeli işe almadan önce bir mülakattan geçirir. Burada amacı sınırlı bir sürede karşısındakini maksimum ölçüde tanımaya çalışmaktır. Bu görüşmelerin sonunda bazen bir bakarsınız sizden çok daha az özelliklere sahip birisine, o çok arzu ettiğiniz işi, kaptırıvermişsiniz.

‘Bu işin sırrı nedir?’ derseniz  cevabı son derece açık; güzel konuşmayı becerebilmek. Çünkü konuşmak yalnızca düz bir iletişim aracı değildir. Kişinin tüm duyguları yanı sıra tüm düşüncelerini de çevresine ulaştırabildiği en etkin yoldur.

Psikolog Jack Marrison Pollack “Birçoğumuz, ne söyleyeceğimizi düşünmekten başkalarının söylediklerini doğru dürüst dinlemeyiz. Eğer siz onları dikkatle dinlerseniz, onlar da sizi, ilgiyle dinler. Karşınızdakine yetenekli olduğu konuda konuşma imkânı verirseniz, sıkıntılı bir sessizliği önlersiniz ve çoğunlukla karşınızdaki, anlattıklarına o denli dalar ki, iki insanın konuşmasına en çok engel olabilecek olan sıkılganlığı, unutmuş olur. Konuşurken en küçük ve gereksiz; hiçbir noktayı atlamadan anlatırsanız, karşınızdaki kişi, siz daha ana konuya gelinceye kadar sıkıntıdan patlar ve ilgisi dağılır. Konuşmaya başlamadan durup, önce aklınızda kelimeleri seçin. Bir konudan ötekine atlamayın. Konuşurken kişinin yüzüne bakın mırıldamayın. Bir sorunun akıllıca sorulmasıyla, karşınızdaki kişinin “açılmasına” sebep olursunuz. ‘İşler nasıl?’ ya da ‘ne haber’ gibi sorular gereksizdir. Fakat ‘İşe nasıl başladınız?’ veya ‘sizce nasıl’ gibi sorular karşınızdaki kişiyi konuşturur ve sizin de gerekenden fazla konuşmanızı önler. Çoğu kez, ne konuştuğunuz değil de, nasıl konuştuğumuz önemlidir. Dostça bir tartışma konuşmayı zenginleştirir, fakat sertçe sarf edilen bir söz, iki tarafın da hırsa kapılıp, birbirlerinden uzaklaşmalarına sebep olur. Eğer biri konuşurken konuşmaya girmeniz gerekirse, konuşmayı keserken yumuşak bir cümle kullanmanız gerekir. Çoğu kez bizi sinirlendiren ve rahatsız eden kişilerle konuşmak zorunda kalırız. Böyle durumlarda konuşulan konu ile ilgilenmeye çaba harcayın. Birini haklı olarak övmek onun ilgisini kazanmak olur. İnsanlara kompliman yapmayı öğrendiğiniz an, sohbetiniz de daha zenginleşir.” diyor.

Balasagunlu Yusuf ile yazımızı noktalayalım:

Dilin çok oynarsa sökülür dişin;

Diline dikkat et, gitmesin başın.

Ağzından uygunsuz bir söz kaçırma,

Dilinle taş atıp başını kırma!

PAYLAŞ?

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.