TÜRKÇENİN ŞAİRLERİ

 “Şairler aklî bilgi ve tecrübe açısından biz sıradan insanların efendisidirler; çünkü onlar bilimin erişemediği derelerden su içerler”

Sigmund Freud

Klasiklerimizin çoğunun manzum yazılmasından cesaretle edebiyatımızda şiirin ayrıcalıklı bir yere sahip olduğunu söyleyebilirim. Medeniyetimizin yükselme dönemlerinde şairlerimizin çokluğu ile övünmüşüzdür. İletişim teknolojisindeki gelişmelere rağmen şiir kitaplarının baskı sayılarının düşmesini buna bağlayanlardanım. 

Birincisi 1992 Mayıs ayında tertiplenen şiir şöleni açış konuşmasında D. Mehmet Doğan; Çok uzak yollardan geldiniz. Yoruldunuz muhtemelen, burada da yorulacaksınız. Bu yorgunluğun bir başlangıç olduğunu düşünün, çok zengin bir geçmişin geleceğe yönelik  işaret taşlarından birini burada hep birlikte dikeceğiz. Bunu asırlardır bekledik dostlarım. Ümidimiz, hasretimiz kadar kuvvetlidir…” derken Bursa’da şairlerle aynı salondaydım.

Taşkent’ten, Almatı’dan, Bakü’den, Tebriz’den, Üsküp’ten, Lefkoşe’den, Londra’dan, Kazan’dan, Bişkek’ten, Aşkabat’tan ve ülkemizin farklı bölgelerinden gelen şair ve şiir severlerle buluşma adresimiz de aynı yerdi.

Başlangıçtan sonra 2 yılda bir Türk Dünyasının farklı ülkelerinde Kazakistan, Türkmenistan, Kıbrıs, Fransa (Strazburg), Kırım, Makedonya (Üsküp), Azerbaycan, Tataristan, Kırgızistan, Kosova, Yunanistan, Bulgaristan ve son olarak İstanbul’da tertip edilen şölenlerin bazılarına yönetici olarak iştirak etme bahtiyarlığını da yaşadım.  

13-16 Ekim 2022 tarihleri arasında 30 yıl önce başladığı yerde, o seneki şölene katılan şairlerin davetiyle icra edilen şiir şölenine icabet edemesek de Türkiye Yazarlar Birliği’nin sitesinden ve dostlarımızın sosyal medya paylaşımlarından ayrıntılı takip ettim.

 “Türkçenin 15. Uluslararası Şiir Şöleni” 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Konya Selçuklu Belediyesi ev sahipliğinde TİKA’nın desteğiyle  tamamlanan şölende Türkiye’nin yanı sıra, Azerbaycan, İran, Özbekistan, Kırgızistan, Moldova, Kosova, Makedonya, Bulgaristan, KKTC, Romanya, Türkmenistan, Uygur bölgesi ve Irak’tan  çok sayıda şairin katılmasından gururlandım. Ev sahibi Bursa’nın üç büyük şairi Süleyman Çelebi, Eşrefoğlu Rumi, Niyazi Mısrî adına ödüller verilmesi ayrı bir güzellik katmış.

30 yıl önce şölende şiirlerini okuyan ancak şu anda aramızda olmayan şairlerden Bahaettin Karakoç, Abdürrahim Karakoç, Erdem Beyazıt, Mehmet Akif İnan, Ragıp Karcı, Rauf Parfi (Özbekistan) Tomanbay Moldagali (Kazakistan), Hamid Nutki (İran), Memmed Aslan (Azerbaycan), Osman Türkay (Kıbrıs) adına şiir fasılları düzenlenmesi tertip heyetinin vefasını göstermektedir.

Türkçenin Uluslararası Şiir Şölenlerine şimdiye kadar 700’ün üzerinde şairin birbirleriyle duygu ve gönül köprüleri kurduğunu belirten şölen daimi heyet başkanı D. Mehmet Doğan’ın çabalarını yakından bildiğimizi belirtmeliyim.  Her biri sanat eseri olan “iştirak beratları” şölenin klasiğidir. Şölen ardından emek ve titizlikle hazırlanan Şiir Güldestelerini de unutmadık.

Farklı lehçelerde şiir varlığını ortaya koyan Türk dilli topluluklarının dil ve edebiyat zemini oluşturduğu şölenlerin 1990’lı yıllarda Sovyetler Birliği’nin sona ermesi üzerine ortaya çıkmasıyla yeni bir sayfa açılmıştır. Türk cumhuriyetleri ile kültürel-edebî ilişkilerin geliştirilmesi ve süreklileştirilmesinde önemli bir rol üstlendiğine inandığım bu şölenlerde Türk cumhuriyetleri ile birlikte Türk topluluklarının bulunduğu bölgeler, dünyanın başka ülkelerinde Türkçe yazan şairler birbirleriyle kardeş olduklarını birlikte anladılar.  

Kuruluşunun 45. Yılını idrak eden Türkiye Yazarlar Birliği,  bugüne kadar sadece ülkemiz sınırları içinde değil Ortadoğu, Balkanlar ve Türk Dünyasında ses bayrağını dalgalandırmıştır. Balkanlar’dan Kafkaslara oradan Orta Doğu’ya kadar uzanan Türk Coğrafyasında birbirinden çok uzakta olmakla birlikte aynı duyuş ve düşünüşün temsilcileri olan edebiyat insanlarını, şairleri öncü girişimleriyle bir araya getirmeyi başarmıştır. Fikirlerin düşüncelerin harmanlandığı Bursa’da Dünyanın dört bir tarafından gelen şairler şiirlerini okumakla kalmayıp, hasretle kucaklaştılar.

Şiir şölenlerinde tanıştığım şairlerimizin sayısı bir hayli kabarık. Bu yazımızda ilk şölendeki şairler arasında Yavuz Bülent Bakiler, Erdem Beyazıt, Dilaver Cebeci, Ali Akbaş, Arif Damar, İhsan Deniz, Ebubekir Eroğlu, Abdullah Öztemiz Hacıtahiroğlu, İhsan Işık, Ayhan İnal, Mehmet Akif İnan, Bahaettin Karakoç, M.Ragıp Karcı, Ahmet Kot, Cahit Koytak, Mehmet Atilla Maraş, Metin Önal Mengüşoğlu, Lale Müldür, Abdürrahim Karakoç Adnan Özer, İhsan Sezal, Muhsin İlyas Subaşı, Adem Turan, Sedat Umran ve Cumali Ünaldı gibi isimler kalmış.

İlk şiir şöleninin kapanış programı için 24 Mayıs 1992  de Konya’ya  Mevlana’nın şehrinde gidilmiş  KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş programa katılarak konuşmasının sonunda şiir okumuştu.

30 yıl boyunca ‘her veda bir başlangıç’ olan Türkçenin Uluslararası Şiir Şölenlerinde edebiyatımızda önemli yerleri olan Mevlâna, Yunus Emre, Fuzulî, Necip Fazıl, Ahmet Hamdi Tanpınar, Bahtiyar Vahapzade, Ziya Paşa, Sezai Karakoç, Cengiz Aytmatov, Abay, Ahmet Yesevî, Genceli Nizamî, Abdülhak Hamid Tarhan,  Yahya Kemal Bayatlı, Hüseyin Cavid, Ahmet Haşim, Gazi Bora Giray  adına ödüller verildi.  

Klasik cilt ve ebru sanatlarının terkibi mahiyetindeki altın rölyeflerinin yer aldığı, ebru ve tezhip sanatının özgün tasarımlarıyla hazırlanmış ödül beratlarını dostumuz ağabeyimiz Bekir S. Soysal hazırlamıştır.  

Nerede yaşarsa yaşasın ve hangi Türk lehçesi ile ürün verirse versin, Türkçe yazan şairler bir araya getirilmiş, karşılıklı tanıma ve tanıtma sürecine katkıda bulunmak gayesiyle tertiplenen şölenin devamı temennisiyle emeği geçenleri takdir ve tebrik ediyorum ve’s-selam.

PAYLAŞ?

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.