Bereketli Yayınlar

Topraklarımızda yeşeren kültürel değerleri gelecek nesillere aktarmanın önem taşıdığının altını çizen Albaraka’nın bu inanç doğrultusunda, sanata ve sanatçıya destek olmak için gerçekleştirdikleri ortada. Asıl işleri olan finans yönetimi olan kurumun değerlerimize katkısı olması sevindirici.

Marmara Üniversitesi ile iş birliği içinde vücuda getirdikleri Albaraka Sanat Akademisi’nde bugüne kadar Kalemin Bereketi Hat ve Tezhip Sergisi ve Albaraka Koleksiyonu’ndan Seçme Eserler Sergisi’ni sanatseverlerle buluştururken “Uluslararası Albaraka Hat Yarışması” ile de dünyadaki önemli hat yarışmasından biri hâline geldiğini söylemeliyiz.

Akademide yüzlerce öğrenciye klasik sanatlar alanında eğitim verilirken hat, tezhip, ebru, resim ve fotoğraf gibi farklı sanat dallarına ait eserlerden oluşan sanat koleksiyonu ile de kültür ve sanat faaliyetlerine imza atan kurumun telif ve tercüme eserlerle okurlarının düşünce dünyasını zenginleştirdiğini de yayınlarından takip ediyoruz.

Albaraka Yayınları adıyla kültür dünyamıza katkıları sürmektedir. Özellikle İslamî Finans, İktisat ve Yönetim olmak üzere, çok alanda neşrettikleri kitaplarla yayıncılık yelpazesini genişleterek okur kitlesinin dikkatini çekmeyi de başardılar. Şöyle bir göz atalım mı?

David Van Reybrouck’un Demokrasi Krizi kitabında halk egemenliğinin esas alındığı bir yönetim biçimi olan demokrasi, hukukun üstünlüğü insan hakları ve eşitlik gibi ilkelerin devamlılığını sağlamakta 3000 yıllık tarihiyle de en köklü siyasi sistemlerin başında geldiği anlatılmaktadır.  Tarihsel hafızasına rağmen demokrasiye duyulan güvenin giderek azaldığını ifade eden Reybrouck seçim sistemine indirgenmiş günümüz demokrasisinin güvenilirliğini artık yitirdiğine ve siyasî nüfuzlarını kaybetmek istemeyen çevrelerin elinde bir çıkar aracına dönüştüğüne dikkat çekiyor. Yazar, demokratik bir sistemi gelecek nesillere aktarabilmek adına siyasî ve sosyal alanlarda çeşitli reformlar yapılması gerektiğini savunmaktadır. Kitapta demokrasinin güven bunalımı yaşamasının sebepleri sorgulamakta ve tarihî bir perspektifi esas alarak herkes için yeterli bir sistem hâline nasıl dönüştürülebileceği konusunda ilgi çekici fikirler sunulmaktadır.

Kitapları muhafaza etmelerinin ötesinde insanlık için birer hazine olan kütüphane ve arşivlerin devamlılığı, tecrübe ve bilginin gelecek kuşaklara aktarılmasında hayati bir önem taşıdığını Kitapları Yakmak isimli yayınında okuyoruz. Tarih boyunca kütüphanelerin yakılıp yıkılmasına neden olan savaşlara rağmen bilgiyi muhafaza etmekle görevli kütüphanelerin maddi, siyasi ve sosyal zorluklar karşısında âdeta varlık savaşı verdiklerine dikkat çekiliyor.

Ne diyelim?

Albaraka’nın bereketli topraklara kültürel anlamda verdikleri katkının devamı dileğimizi bir kere daha tekrar ile gönül veren yönetim kadrosuna da teşekkür edelim.

PAYLAŞ?

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.