Kategori: Genel

Anasayfa » Genel
Yazı

Küçük Evin Büyük Adamı

“Çocuklar için yazmayı niye düşüneyim? Yazıp da rezil olmak var çünkü!” Hilmi Yavuz Geleceğini düşünmeyen toplumlar idari ya da psikolojik açıdan başka toplumlarca yönetilmeye mahkûmdur. Çocukluk döneminin zihnî gelişimin yoğun olduğu bir dönem olmasından ötürü çocuklar için yazılan eserler çocuğa görelik açısından incelenmeli, ona kazandıracakları tespit edilmelidir. Lafı geldiğinde çocuklar en değerli varlıklarımızdır diyerek onlara...

Yazı

Kıvrak Zekâlı, Oyuncakçı Şaire Dair

‘Şiir yazılmaz şair olunur.’ Yarasına üflerken ıslığı öğrenen, dama oyunu yerine satranç tercih ettiğinden övgüyle söz ederken ‘Şükrü’ ismini kullanmaktan imtina eden Sunay Akın’ı televizyon ekranları dışında kitaplarıyla tanıdığımda ortak yaşama kültürümüzün kesiştiği noktaların çokluğundan söz etmek istiyorum. Bu satırların yazarı Ankara’nın başkent ilan edildiği güne denk gelen 13 Ekim 1955’de doğduğundan resmi kutlamalarla doğum...

Yazı

YEREL MEDYA KÜLTÜRÜ

 “Türkiye’de demokrasinin güçlenmesini isteyenler yerel medyaya destek vermelidir.” Nezih Demirkent Siyasî hayata dair öngörülerimiz ve önemli gelişmeleri kitle iletişim araçlarının aracılığı ile ilk olarak medyadan öğreniriz. Kamuoyunu ilgilendiren konularda halkın en önemli enformasyon kaynağı olma özelliğini taşıyan kitle iletişim araçları sayesinde; insanlar, toplum gündemindeki öncelikli konuları öğrenip, bunların önem derecesinin farkına varırlar. Siyaset, iktisat, kültür...

Yazı

DERGÂHIN ŞAİRİYLE

Edebiyat araştırmalarında üzerinde en fazla durulan yazarlarımızın başında Mehmet Akif gelmektedir. Yaşadığı devri ve bu devre ait siyasî ve sosyal hayatı eserlerinde başarılı bir şekilde işlediğinden kimilerine göre şair ve manzum hikâyeci, kimilerine göre ise mütefekkir kabul edilen Âkif, bütün hayatında toplumda iyi gitmeyen şeylere ait kavgalar vermiştir. Şiirlerinde önce toplumdaki sosyal bozuklukları tespit eder,...

Yazı

KONUŞALIM, ANLAŞALIM

“Sözü bilen kişinin yüzünü ağ ede bir söz Sözü pişirip diyenin işini sağ ede bir söz” Yunus Emre Konuşma, insanın doğuştan sahip olduğu, zaman içinde öğrenip yaşamak suretiyle edindiği düşünce ve görüşleri ile kendi istek ve duygularını belli bir maksatla karşısındakine veya karşısındaki kişilere iletebilmesidir. Güzel konuşma bir kimsenin başkaları karşısında, önceden planlanmış bile olsa...

Yazı

Altındağlı Doğulur

İlk gençlik yıllarım dâhil hayatımı geçirdiğim Ankara’nın Altındağ ilçesinin karakteristik özelliklerini üzerinde taşıyan biri olduğumu çevremden duymuşluğum çok olmuştur. Başkentin en eski yerleşim yeri Altındağ’ın milli mücadele yıllarında oynadığı rolü önemlidir. Dolayısıyla o konudaki bilgilendirmeleri tarihçilerimize havale ederek, Ankara Kalesi, Hacı Bayram Türbe ve Camisi, 1. Büyük Millet Meclisi, İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif’in yaşadığı...

Yazı

GÖÇMENLİĞİ BİLMEDEN

Benim de arkamda Renkli taşlar olsaydı, Çocukluğuma giden yolu Bulmam kolay olurdu. Behçet Necatigil Kristof Kolomb’un, Latin Amerika yerlilerinin ‘Guanahani’ dediği ‘Bahia’ adasına ayağını basıp ‘San Salvador’ adını vermesinden 463 yıl, Amerika Birleşik Devletleri Beyaz Saray binasının temelin atılmasından 163 yıl, Amerikalı eczacı Pemberton’un ‘Coca Cola’ formülünü bulmasından 69 yıl, Ankara’nın Başkent olmasından 32 yıl,...

Yazı

SİYASETİN ARTİSTLERİ

Siyasetin sanat olduğu konusunda farklı görüşlerimiz olmakla birlikte ‘siyaset sanatı’ tamlaması kulağa daha hoş gelmektedir.  Burada kastedilen daha çok, siyasetin belli bir beceri ve yaratıcılık isteyen bir iş olduğuna vurgu yapılmaktadır ki, doğrudur. İnsanımız, sanatçının düşüncesi, politik duruşu ve yaşam tarzından öte onun sanatını nasıl icra ettiğine bakar; sanatçı, siyasî söylemlere ve eylemlere başladığında ise...

Yazı

SİYASETİN YAZAR ve ŞAİRLERİ

Edebiyatımız, kendi içinde akımlara ayrılarak farklı cepheler oluştursa da siyasetin etkisi altında kaldığından günümüze kadar birçok şair, yazar edebiyat ve siyasetle ilgilenmiş, milletvekilliğe kadar uzanan bir yolda yürümüşlerdir. Şunlar Yazmış, Bunlar Okumuş… Tercüman-ı Hakikat, İkdam ve Sabah gazeteleri muharriri Hüseyin Rahmi Gürpınar, Boşboğaz ve Güllâbi adlı gazeteyi çıkardıktan sonra Söz, Zaman, Vakit, Son Posta, Milliyet...

Yazı

İBRAHİM ULVÎ YAVUZ, YAZDIĞI GİBİDİR

Dest-bûsı ârzûsiyle ger ölürsem dostlar Kûze eylen toprağum sunun anunla yâre su Fuzulî Yetmişli yıllarda İslâmî kitap yayınlayanların çoğalmasıyla dinî eserleri raflarına sıralayan kitapçılar da o hızla artmıştı. Huzur Sokağı romanıyla adını duyuran Şule Yüksel Şenler başta olmak üzere Yanık Buğdaylar romanıyla çıkış yapan Ahmet Günbay Yıldız’ı zikredebiliriz. Hekimoğlu İsmail’de Minyeli Abdullah ile kervana katılmıştı....