Kategori: Köşe Yazısı

Yazı

Belediyelerde Kültür

Yerel yönetimlerin asli görevlerini aksatmaksızın bulundukları alanlarda kültürel çalışmalarda bulunmasının önemli olduğunu geçtiğimiz son çeyrek yüzyılda ülkemizin değişik bölgelerinde gördük.

Yazı

Yokuşun Çocukları

Hatıra yazma geleneğimizin önemli olduğuna inanıyorum. Hatıralar her ne kadar yaşayanın kendi zaviyesinden ve düşüncesinden damıtılmış cümleleri ihtiva etse de tarihi süreçte gelecek neslin başvuru kaynakları arasında yerini almaktadır.