Etiket: siyaset

Anasayfa » siyaset
Yazı

SİYASET-MEDYA İLİŞKİSİ

Demokrasi halkın egemenliği temeline dayanan yönetim biçimidir. Demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarının başında ise siyasi partiler gelir.  Seçimler, toplumu bilgilendirme ve aydınlatma bakımından çok önemli bir görevi basın üstlenmektedir.   Demokrasilerde yasama, yürütme ve yargının ardından dördüncü kuvvet olarak kabul edilen basınımız toplumun farklı kesimlerinin görüş, eleştiri ve taleplerini yansıtarak bir anlamda siyasetçi ile halk arasında...

Yazı

SİYASETE MİZAHIN KATKISI

 “Gülmesini bilmeyen dükkân açmasın”  Çin Atasözü Siyasi hayatımızın vazgeçilmezleri arasında bulunan nükte ve hicivle ilgili düşüncelerimizi paylaşırken milletvekillerinin başlarından geçen mizahî olaylardan bahseden kitaplarına göz atalım.   Politikada mizah, hiciv, nükte ve sataşma vardır. Ama daha da önemlisi ‘kendi kendini eleştirmek’ veya ‘kendisiyle dalga geçmek’ de vardır. Mizah ve nükte denilince aklımıza gelen ilk isim Nasreddin...

Yazı

SİYASETİN ARTİSTLERİ

Siyasetin sanat olduğu konusunda farklı görüşlerimiz olmakla birlikte ‘siyaset sanatı’ tamlaması kulağa daha hoş gelmektedir.  Burada kastedilen daha çok, siyasetin belli bir beceri ve yaratıcılık isteyen bir iş olduğuna vurgu yapılmaktadır ki, doğrudur. İnsanımız, sanatçının düşüncesi, politik duruşu ve yaşam tarzından öte onun sanatını nasıl icra ettiğine bakar; sanatçı, siyasî söylemlere ve eylemlere başladığında ise...